אשיננטוס מונה ליזה בקערה – Aeschynanthus Mona Lisa

60.00

גודל קערה : 20 ס"מ