תקנון תנאי שימוש ורכישה

 • אתר האינטרנט של משתלות אטון משק 66 הפעיל בכתובת http://138.201.64.205/~meshek66/ ומופעל ע”י אומרי אטון ע.מ 050667781, שמענו הרשום- רח’ הפרחים 66 מושב ניצני עוז.
 • אתר המשתלה משמש כחנות אלקטרונית לרכישת עצי נוי ופרי מכל הסוגים, פרחים, עציצים, שתילים, תבלינים, מתנות, ציוד גינון לשוק הפרטי.
 • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
 • מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, אתה מצהיר כי: (א) הנך בן 18 שנה לפחות; (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד; (ג) יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה.‎
 • במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, והמשתלה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר יגרם בקשר עם שימושך באתר.
 • השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר ו/או יופיעו במהלך השימוש, לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות (להלן: “המסמכים המחייבים”). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות כל תנאי מתנאי השימוש מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר ובמשרדי המשתלה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
 • מכירת המוצרים באתר אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים), למען באמצעות הלשונית המיועדת לכך. ככל ומפעילת האתר תזהה דפוס קניה שאינו סביר באתר הרגיל, היא תהיה רשאית לפנות ללקוח לצורך קבלת הבהרות ו/או לבטל את ההזמנה.
 • לאחר שבחרת מוצרים שברצונך להוסיף למריצה שלך, עליך להיכנס לסל הקניות, להקליק על לשונית “המשך לתשלום”, ולהזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם לצרכי החשבונית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת מלאה. ניתן למלא כתובת משלוח, במידה והיא שונה מכתובת המשתמש מקום האספקה, וכן הערות מיוחדות למסירה. שים לב, חובה למלא את השדות המסומנים.
 • יש לסמן את לשונית “קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש”. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בתקנון זה, אישור הלשונית מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש.
 • לאחר מילוי הפרטים ואישור הלשונית יש להקליק על לשונית “שליחת הזמנה” ולמלא את פרטי אמצעי התשלום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, על מנת למנוע, ככל האפשר, תקלה במשלוח. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. מפעילת האתר לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 • ככל ובעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטי זיהוי מוטעים שמסרת – כרטיס האשראי שלך יחויב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 • תמונות המוצרים באתר מיועדות להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בין התמונות והמוצר בפועל.
 • כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין.
 • מחירי המוצרים המופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח ו/או דמי הרכבת מוצרים לגביהם נדרשת הרכבה. מחירון משלוחים מפורסם בפרק הרלוונטי לתנאי שימוש אלה.
 • מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.
 • לתשומת לבך – למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה אנו רשאים לפנות אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, להודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ולאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרכושו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא נהיה חייבים לספקו לך, בכפוף להשבה של כל תשלום ששולם בגין אותו מוצר, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי מפעילת האתר.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, המשתלה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
 • במידה ויהיה צורך, השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם הגעתו. אנו ממליצים להיות זמינים לאחר ביצוע הזמנת המוצר באתר.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • בעת אספקת משלוח עד הבית עם אישור מסירה, רשאית מפעילת האתר לבקש את נוכחותו של בגיר במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלו ו/או חתימתו, כתנאי למסירה. ככל וקטין יחתום כאמור, יראו בחתימתו כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו, והיא תשמש כהוכחה לכך שקיבל את המשלוח.
 • מפעילת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • לתשומת ליבך – אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי.
 • אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים והמצרכים שיימצא באותה עת בידי המשתלה. המשתלה אינה חייבת לספק ולא תספק מוצרים שלא יימצאו בעת ההזמנה במשתלה. כמובן שלא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשתלה ו/או מי מטעמה בגין מוצרים שלא סופקו (למעט ביחס להחזר ו/או זיכוי עבור התשלום, כאמור). הוזמן מוצר באתר המשתלה, והתברר שהוא אינו נמצא במלאי שבידי המשתלה, יעשה מוקד שירות הלקוחות של המשתלה מאמץ לפנות אליכם כדי לקבל את הסכמתכם מראש להחלפת המוצר .לצורך כך תוכלו לצרף במהלך ההזמנה הערות באשר למוצרים חלופיים או דומים, שתהיו מעוניינים לקבל במקרה של חוסר.
 • מחירם של מוצרים חליפיים ו/או מוצרים שהתווספו לבקשתכם לאחר מועד סגירת ההזמנה יהיה בהתאם למחירם בעת ביצוע ההזמנה.
 • ביטול עסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א-2010 (להלן: “תקנות הביטול”). הפירוט להלן אינו בא להתנות או להחליף את הוראות החוק והוא לנוחיותכם בלבד. בכל מקרה בו ישנה סתירה בין האמור להלן לבין הוראות החוק, הוראות החוק גוברות.
 • הנך רשאי לבטל עסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי רכישת המוצר, לפי המאוחר מבניהם.
 • עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן – ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:
  (א) טובין פסידים;
  (ב) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
  (ג) “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
  (ד) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);
  (ה) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • ביטול העסקה יעשה טלפונית מול נציג אתר המשתלה ובכתב באמצעות הדואר האלקטרוני plant.nursery66@gmail.com ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא במייל חוזר מצד המשתלה המאשר את קבלת הודעת הביטול (להלן: “הודעת אישור ביטול העסקה”). עליך לצרף להודעת ביטול העסקה קבלה/אישור הזמנה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם המשתלה או הוכחה אחרת, לשביעות רצון המשתלה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • בהודעת אישור ביטול עסקה מפעילת האתר תציין את סכום הקרדיט לשימוש באתר לו אתה זכאי עקב ביטול העסקה (סכום שישמש אותך לרכישה באתר, ללא תאריך תוקף). ככל וברצונך לקבל החזר כספי לחשבונך עליך לשלוח מייל חוזר, כמפורט בהודעת אישור ביטול העסקה.
 • חשוב לדעת! עצי נוי ופרי מכל הסוגים, שיחים וצמחים עונתיים ורב עונתיים, שתילי פרחים המשתנים מעונה לעונה, צמחי בית ומרפסת, צמחים טרופיים וצמחים חסכוניים במים, הינם טובין פסידים, וזכות ביטול העסקה לא תחול עליהם, בהתאם לסעיף 6 לתקנות הביטול.
 • אם סיבת ביטול העסקה היא עקב פגם או אי-התאמה לפרטי ההזמנה, לא ייגבו דמי ביטול, והמוצר יוחזר על חשבון מפעילת האתר, וזאת לאחר שיוכח לשביעות רצון המשתלה כי המוצר אכן פגום או אינו מתאים לפרטי ההזמנה. על אף האמור, ככל והמוצר הוחזר למשתלה ויימצא ע”י המשתלה כי המוצר הינו תקין, החזרת המוצר תהיה על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
 • במידה והחזרת מוצר באמצעות משלוח, אנו ממליצים לארוז את המוצר באופן כזה שלא יינזק. כל נזק שייגרם למוצר באחריותך בלבד.במהלך שילוחו למשתלה יהיה
 • ההחזר הכספי יועבר אליך בהתאם לדין, ואך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה.
 • מוצר שיצא לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר למשתלה, על חשבונו של הלקוח, וכרטיס האשראי של הלקוח יחויב בעלות המשלוח.
 • זמני אספקת המוצרים הינם ימי ב’-ה’ (לא כולל ימי ראשון, שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • ישנה אפשרות איסוף עצמי – במהלך רכישת המוצר באפשרותך לסמן כי ברצונך לאסוף את המוצרים באיסוף עצמי. ניתן לאסוף את ההזמנה לאחר 3 ימי עסקים מרגע ביצוע העסקה בשעות פעילות המשתלה (א’-ו’ 08:00-16:00) בכתובת המשתלה, “משתלות אטון- משק 66” בwaze
 • סכום ההזמנה המינימלי הינו 150 ₪ ותתוסף לכך עלות משלוח בסך 30 ₪ , הזמנה מעל 350 ₪ לא תחויב בדמי משלוח.
 • המשלוח יבוצע במהלך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.
 • אזורי החלוקה הם:
  צפון: חדרה, זכרון יעקב, בנימינה
  איזור השרון: לב השרון, עמק חפר, נתניה, רעננה, כפר סבא, הוד השרון
  מרכז: תל אביב, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, ראש העין, הרצליה, רמה”ש, קריית אונו, חולון 
 • על הלקוח לציין עם ההזמנה הנחיות היכן להשאיר את ההזמנה במידה והוא לא יכול להיות נוכח בקבלתה.
 • הרוכש יכול להחזיר את המוצרים אשר רכש דרך האתר ולקבל עבורם זיכוי מלא, למעט עלות משלוח על סך 30 ₪ ולמעט מוצרים חיים (צמחים), כאשר המוצרים נשמרו, מעולם לא נפתחו והינם באריזתם המקורית ובמצב בו סופקו ללקוח. אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר’ להלן.
  תקנון האתר ומדיניות ההחזרות כפופים לחוק הגנת הצרכן.
 • תנאי רכישה; על הרוכש להיות מעל גיל 18, בגיר ובעל כרטיס אשראי בתוקף.